Spel is de taal van het kind

Praktijk voor speltherapie en opvoedondersteuning in Oldenzaal

Kind van binnen heb jij kracht, maar buiten waait het soms zo hard en gaat het anders dan je dacht. Dan ga ik samen met jou aan het werk tot jij weer lacht en zegt: “Ik ben sterk.”

Wie ben ik

Het kind laten stralen en ouders weer moed geven. Daar ga ik voor. Mijn naam is Renate Hooge Venterink en ik ben moeder van twee volwassen kinderen. Ik werk al 30 jaar met kinderen: eerst in het buurtwerk en basisonderwijs, daarna in het middelbaar onderwijs. Nu ben ik therapeut en KIES-coach. Mijn praktijk bestaat sinds het jaar 2000.

Opleiding en specialisatie

Elk kind verdient aandacht. In Amsterdam heb ik de opleiding spelbegeleiding en speltherapie gedaan volgens het antroposofisch mensbeeld. In Utrecht heb ik de post-hbo-opleiding speltherapie gedaan. Ik ben gecertificeerd KIES-coach en omgangsbegeleider. Mijn specialisatie is echtscheiding. Ik begeleid zowel ouder als kind.

Wat doe ik

•          Individuele speltherapie

•           Opvoedondersteuning

•           Echtscheidingsbegeleiding (Het KIES-project)

•           Theraplay

•           Schoolobservaties

•           Diagnosestelling door spelobservaties

•           Interactietest baby

•           Weerbaarheidstraining (Rots en Waterprogramma)

Wat doe ik

•          Individuele speltherapie

•           Opvoedondersteuning

•           Echtscheidingsbegeleiding (Het KIES-project)

•           Theraplay

•           Schoolobservaties

•           Diagnosestelling door spelobservaties

•           Interactietest baby

•           Weerbaarheidstraining (Rots en Waterprogramma)

Voor wie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij spel het middel is. Het is bedoeld voor alle kinderen tussen de 3 en 15 jaar die vastlopen in hun emotionele ontwikkeling. Het wordt gebruikt voor diagnosestelling en behandeling.

Jongeren

Voor jongeren van 12 tot 15 jaar kan speltherapie aangeboden worden in de vorm van beeldcommunicatie. Speltherapie kan opgevat worden in de ruimste zin van het woord en omvat dan bijvoorbeeld het vertellen van verhalen, (computer)tekenen en schilderen.

Wanneer hulp?

Speltherapie helpt ook als kinderen problemen ervaren door een lichamelijke of een verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum of hoogbegaafdheid.

Speltherapie kan ingezet worden bij problemen op de volgende gebieden:

  • Traumatische ervaringen, zoals het verlies van belangrijke personen, een scheiding of langdurig slachtoffer zijn van pestgedrag. In geval van geweld werk ik met de "horizonmethode".
  • Emotionele problemen, zoals problemen met het uiten van gevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen en hechtingsproblemen.
  • Sociale problemen, waaronder moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten of volwassenen.

Stel uw vraag aan de speltherapeut

Contact