Spel is de taal van het kind

De werkwijze van een speltherapeut

Speltherapie geeft een kijk in de wereld van uw kind. De speltherapeut spreekt de taal van uw kind en vertaalt wat het kind bedoelt en wat hem of haar dwars zit. Wanneer u als ouder besluit om iemand te zoeken die u en uw kind ondersteuning kan bieden, maak ik graag een afspraak met u voor een persoonlijke ontmoeting.

Hoe werk ik

Als u uw kind wilt aanmelden, dan vullen we samen het aanmeldingsformulier in. Het beste kunt u dit telefonisch doen door te bellen naar 0541 52 03 21, maar u mag ook een e-mail sturen.

Intake

We maken direct een afspraak voor een intakegesprek. Uw kind start altijd binnen 3 weken met de behandeling. U krijgt een lijst toegestuurd met vragen over de ontwikkeling van uw kind. Deze stuurt u terug of neemt u mee, zodat we alle informatie al hebben voor het eerste oudergesprek. Tijdens het oudergesprek bespreek ik met u de doelstelling en maken we samen een voorlopig plan. De week daarna komt uw kind voor een observatie in de speelkamer.

Behandeling

Na drie of vier keer ga ik samen met u om tafel om te vertellen wat ik gezien heb en hoe de behandeling er precies uit gaat zien. Ik vind het fijn om beide ouders te ontmoeten en ga ervan uit dat beiden toestemming geven voor de behandeling. Samen met u kies ik voor de behandeling die het beste resultaat oplevert bij u en uw kind. Dat is de kracht van speltherapie bij RHV Spel in Oldenzaal.

Dieren zijn bij ons een belangrijk uitgangspunt voor de therapie. Naast andere hulpmiddelen worden poes, hond en paard therapeutisch ingezet.

Individuele speltherapie

Individuele speltherapie is geschikt voor kinderen tussen de 3 en 15 jaar. Een sessie is wekelijks 3 kwartier en uw kind volgt 10 tot 25 sessies. Eens per vier weken is er een oudergesprek waarbij de speltherapeut praktische adviezen voor de thuissituatie geeft.

Ondersteuning voor opvoeding

Ondersteuning tijdens de opvoeding verschilt per kind. Het kunnen tips zijn of oefeningen, maar ook een thuisobservatie of wekelijkse spelbegeleiding in de thuissituatie. In overleg met u maken we gebruik van video-opnames die worden nabesproken.

Begeleiding tijdens echtscheiding

Echtscheidingsbegeleiding bestaat uit een spel en een praatgroep voor kinderen van 8 tot en met 15 jaar, ingedeeld naar leeftijd. Dit heet Het KIES-project wat staat voor Kinderen In Echtscheidingssituaties. Het is een landelijk programma dat door de Universiteit van Utrecht is onderzocht.

Individueel
Als uw kind het niet prettig vindt om in een groep te zitten, kan uw kind bij RVH Spel een individueel KIES-traject volgen.

Bijeenkomsten
Er zijn twee bijeenkomsten voor de ouders die door beide ouders apart bezocht kunnen worden en 8 bijeenkomsten voor het kind.

Omgangsbegeleiding
Omgangsbegeleiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten van de ouders en het kind apart of samen. We willen hiermee de omgang tussen de ouders en het kind zo soepel mogelijk laten verlopen. Alles met het uitgangspunt om uw kind te ondersteunen voor, tijdens en na de scheiding.

Theraplay

Theraplay is een manier om de natuurlijke band tussen ouder en kind te versterken. Een intensieve, korte behandeling die interactief, fysiek, speels en leuk is. Theraplay laat ouders zien hoe zij spel kunnen gebruiken om beter met hun kind te communiceren. Hierdoor wordt de band tussen de ouders en het kind verstevigd en ontwikkelen kinderen vertrouwen en zelfvertrouwen. Theraplay wordt het meest toegepast bij kinderen van 18 maanden tot 12 jaar.

Schoolobservaties

Observaties op school doen we altijd in overleg met u en de leerkracht, zonder het kind te belasten. In sommige gevallen laat ik een andere medewerker uit de praktijk de observatie doen. Dit omdat we graag willen dat de vertrouwensband van uw kind met zijn of haar therapeut in stand blijft.

Diagnosestelling door spelobservaties

Wanneer u zorgen heeft over een mogelijke stoornis bij uw kind, kan ik aan de hand van een aantal spelobservaties advies geven over de richting die u kunt bewandelen met uw kind. Mocht het nodig zijn, dan kunt u uw kind ook aanmelden voor nader onderzoek.

Interactietest voor uw baby

Een beoordeling van de relatie tussen u en uw kind doen we door middel van de Marschalk Interaction Methode (MIM). Deze gestructureerde observatietechniek is ontworpen om de kwaliteit en de aard van de relatie tussen het kind en beide ouders afzonderlijk te kunnen beoordelen. Zo laat ik zien welke aandachtspunten er zijn. Deze MIM-test is ook geschikt als u een kindje verwacht. Alles om samen te ervaren en te ontdekken hoe de interactie verloopt.

Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining wordt gegeven door onze bewegingsagoog. Scholen besteden steeds minder aandacht aan beweging, spel en speelplaatsen. Het onderwijs wordt daarbij wel steeds taliger. Vooral jongens ondervinden hierdoor vaker problemen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, omdat zij zich vaak minder goed in woorden uit kunnen drukken.

Rots & Water
De sociaal-emotionele vaardigheidstraining van Rots & Water helpt jongens en meisjes bij de ontwikkeling van mentale en sociale vaardigheden. Er zijn 10 bijeenkomsten: 2 voor de ouders en 8 voor het kind.

De kosten

Per consult, sessie, oudergesprek en observatie betaalt u €67,50. Voor groepstrainingen betaalt u €250,- voor 10 bijeenkomsten. Eventuele reiskosten worden in rekening gebracht. Verslagen worden standaard tijdens elke sessie gemaakt. Een uitgebreid eindverslag met alle analyses kost €75,-. U bent vrij om te kiezen voor een eindverslag. Alle verslagen en informatie zijn vertrouwelijk en worden zonder toestemming van de ouder of verzorger nooit naar derden gestuurd.

Vergoeding
De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden therapie.  Vooraf kunt u bij ons informeren of u hiervoor in aanmerking komt. Via een pgb of via uw gemeente kunt u ook in aanmerking komen voor een vergoeding. RHV Spel heeft vanaf januari 2015 een zorgovereenkomst met 14 gemeenten. Als u zeker wilt weten dat uw zorgverzekering de therapie vergoedt, dan kunt u ons bellen op woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur naar 0541 52 03 21 of uw zorgverzekeraar raadplegen. Alles staat bij ons onder de noemer speltherapie.

Formulier tarieven en vergoeding
Het formulier waarop alle vergoedingen per pakket staan genoemd, kunt u vinden op NVVS. Onder het kopje “Wat is speltherapie” kunt u ook een overzicht downloaden.

Stel uw vraag aan de speltherapeut

Contact