Ontdek de behandelingen van RHV Spel in Twente

contact

Van psychomotorische, hechtings- , spel- en paardetherapie, EMDR en schoolondersteuning. In de regio Twente bieden we een breed scala aan behandelingen aan. Ieder kind kan rekenen op een persoonlijke aanpak – zo bieden we de ondersteuning waar uw kind behoefte aan heeft. Lees hieronder meer over onze behandelingen. 

Neem contact op

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij spel het middel is.

De taal van het kind is altijd spel, waardoor deze hulpvorm goed bij het kind aansluit. Binnen deze spelvormen worden verschillende technieken gebruikt die het kind helpen. Denk aan psycho-educatie, echtscheidingsbegeleiding, het oefenen van sociale vaardigheden en het oefenen met nieuw aangeleerd gedrag via rollenspel.

Vraag naar de mogelijkheden

Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie draait het om lichaamsbeleving en bewegingsgedrag. Door middel van oefeningen die gericht zijn op de lichaamsoriëntatie komt het kind via sport en spel in beweging, zowel letterlijk als figuurlijk. Aan de hand van deze oefeningen leert het kind gedragspatronen, gevoelens en lichaamssignalen te herkennen, te verwoorden en te begrijpen. Via deze oefeningen leert het kind stil te staan bij zijn of haar ervaringen. Vervolgens leggen we de focus op nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag.

Stel uw vraag

EMDR

Ondervindt uw kind problemen die waarschijnlijk te maken hebben met ingrijpende gebeurtenissen die hij of zij meegemaakt heeft? Dan kan EMDR uw kind wellicht helpen. EMDR is niet alleen geschikt voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen van alle leeftijden. Als het kind nog erg jong is hebben de ouders of speltherapeut een groot aandeel in de therapie. 

 

Bij EMDR vertelt het kind zijn of haar traumaherinnering, terwijl de aandacht op hetzelfde moment van links naar rechts wordt getrokken. Met de ogen volgt het kind de hand of vinger van de behandelaar.

Dit kan ook gebeuren aan de hand van een geluidssignaal, klopjes op de knie of een lichtbalk waarin blauw licht heen en weer beweegt – zolang de aandacht maar getrokken wordt.

Op die manier wordt het brein van het kind in een staat gebracht waarbij traumatische herinneringen beter verwerkt kunnen worden. De herinnering wordt, door deze opnieuw te beleven, als het ware flexibel gemaakt. Vervolgens kan de herinnering anders worden opgeslagen. 

Echtscheidingsbegeleiding

RHV Spel is gespecialiseerd in het begeleiden van complexe scheidingen. Daarvoor zetten we verschillende technieken in die aansluiten bij de situatie en bij het gezin. Om het kind goed te kunnen ondersteunen, kijkt RHV Spel altijd vanuit het kind en worden de ouders meegenomen in datgene wat het kind in deze situatie nodig heeft. Tegelijkertijd worden ouders ondersteund in hun eigen (rouw)proces. Samen met de omgangsbegeleider en het kind kan bijvoorbeeld een ouderschapsplan gemaakt worden.

Voor de echtscheidingsbegeleiding maakt RHV Spel gebruik van het KIES-programma (kinderen in echtscheidingssituatie) en van Kinderen uit de knel (begeleiding vechtscheiding).

RHV Spel kan ook omgangsbegeleiding bij het kind thuis bieden, bijvoorbeeld wanneer het contact tussen een ouder en kind voorzichtig hersteld dient te worden.
RHV Spel heeft meegewerkt aan een afstudeerproject waarbij het KIES-programma onderzocht is bij 40 kinderen in de praktijk die te maken hadden met echtscheiding.

Maak een afspraak

Ambulante begeleiding in het gezin

In sommige gevallen is individuele therapie voor het kind niet voldoende of duurt het te lang voordat er iets verandert. Als dit het geval is, kan er aan de hand van de tips van de therapeut een tijdje thuis of op school met het kind geoefend worden. Ouders krijgen tips over hoe zij het gedrag van hun kind kunnen aansturen. We gaan altijd uit van de zorgvraag van het gezin en kijken wat passend is in het gezin. Samen met de ouders maken we een voorstel waar zij aan willen werken, op welke manier dat voor hun mogelijk is en wat er passend is bij hun kind.

Hechtingstherapie

Adoptiekinderen of kinderen die niet voldoende basisveiligheid ervaren kunnen zich vaak moeilijk hechten aan anderen. Ze vragen soms te weinig of te veel aandacht of vallen op door hun gedrag. Het lijkt alsof u geen grip heeft op deze kinderen.

Bij RHV Spel hebben we veel ervaring met het ondersteunen van deze hechting. We gebruiken daarvoor korte gestructureerde programma's waarbij we ouder en kind of verzorger en kind na een interactietest een aantal keren in de spelkamer zien. We gebruiken hiervoor theraplay of Sherborne.

Sherborne kan ook thuis worden uitgevoerd. Het belangrijkste doel van de Sherborne-therapie is het ontwikkelen van zelfvertrouwen en vertrouwen. Bij Sherborne wordt een verbinding gelegd tussen de emotionele en relationele sociale en lichamelijke ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt door "relationship plays". Relationship plays zijn bewegingsspelletjes waarin het kind zelf kan ontdekken of onderzoeken hoe verschillende vormen van relaties tussen mensen samenwerken. Daarnaast leert het kind hoe het meer bewust contact kan krijgen met zijn of haar eigen lichaam en de mogelijkheden daarvan. Tot slot richten we ons op het inhalen van ervaringen die het kind heeft gemist tijdens de eerste levensjaren.

Het theraplaytraject wordt vaak gestart met een MIM (Marchalk Intervention Method), een gestructureerde spelobservatie waarmee de relatie tussen kind en ouders/verzorgers bekeken wordt. Vervolgens wordt hiermee de doelen voor de theraplay-sessies vastgesteld. Samen met de ouders/verzorgers en het kind voert de therapeut gestructureerde oefeningen uit. Na een viertal sessies worden deze nabesproken en krijgen de ouders tips. 

Vragen? Stel ze gerust

Schoolondersteuning

In sommige situaties kan uw kind zich niet meer concentreren op het leerproces. Het is soms niet duidelijk waar dat vandaan komt of wat er aan de hand is. Kinderen raken achter, voelen zich daardoor nog vervelender, verliezen het plezier in school en gaan er in het ergste geval tegen opzien om te gaan.

 

We kijken dan door middel van observaties in de spelkamer en observaties op school of er mogelijk een achterliggende oorzaak is te vinden en hoe wij of anderen daarin kunnen ondersteunen.

Soms begeleiden we een kind korte tijd in de klas totdat hij/zij weer voldoende vertrouwen heeft opgebouwd. Soms geven we samen met de ouders de leerkracht tips over de aanpak van het gedrag van het kind. Kinderen in het speciaal onderwijs hebben soms een periode extra ondersteuning nodig in de klas om een moeilijke periode door te komen.

 

Voor kinderen die vanaf groep 3 veel weerstand ontwikkelen wat betreft het lezen en waarbij het nog niet helemaal duidelijk is of zij dyslectisch zijn maken we gebruik van een 14-wekelijks programma dat gebaseerd is op het weer plezier krijgen in het lezen en het stimuleren van de samenwerking tussen de rechter- en linkerhersenhelft. We maken hierbij gebruik van een Meskerbord waar ouders ook thuis mee kunnen oefenen.

Meer weten over onze behandelingen? Neem gerust contact met ons op.

Contact

Wij gebruiken cookies op onze website om uw ervaring te optimaliseren. Door op ‘Ja, ik accepteer cookies’ te klikken of door verder gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons cookiebeleid. U kunt de instellingen voor uw cookiebeleid op ieder moment bijwerken via uw browserinstellingen.